Kilo Kontrolü ve Obezite

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’ne göre Obezite; vücutta sağlığı bozacak derecede aşırı ve anormal yağ birikmesi olarak tanımlamıştır.

Obezitenin hesaplanmasında boy ve kilo değeri üzerinden yapılan Beden Kitle İndeksi (BKİ) – Body Mass Index (BMI)hesaplaması kullanılır. Beden kitle indeksi; Ağırlığın,boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Beden kitle indeksi  hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişi obez, 40’ın üzeri olan kişi ise morbid obez olarak kabul edilmektedir. Yağ oranının erkeklerde %25, kadınlarda %30’un üzerinde olması;Bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm’den yüksek olması obezitenin bir göstergesidir.

Birçok gelişmiş ülkenin en önemli sorunları arasında yer alan aşırı kilo alımı, sağlığınızı tehdit ederken, aynı zamanda hareketlerinizin kısıtlanmasına ve bağışıklık sisteminizi zayıflatarak ciddi hastalıklara sebep olabilir.

WhatsApp WhatsApp